6 și 7 iunie 2019 : reuniunea transnațională de la St Denis, după terminarea colocviului

Primul feedback în urma evenimentelor de difuzare E1 / E2 / E3 (rezultatele evaluărilor din partea publicului nu sunt incluse aici).

Feedback-ul pozitiv general al publicului, în urma schimburilor de opinii ”la cald”, a fost mai ales legat de: calitatea dezbaterilor, aspectele foarte concrete discutate, interesul mesei rotunde, intervenția lui Siddo Oumarou și a domnului Gohet. Prezența membrilor  Colectivului Handicap 35 a fost apreiată ca bună, la fel cea a vorbitorilor. Un feedback pozitiv s-a înregistrat și în privința ateierelor de dimineață, deși unii dintre participanți ar fi dorit ca timpul alocat acestora să fie mai mare. Aceste ateliere au permis discuții pe baza experiențelor diferite ale reprezentanților persoanelor cu dizabilități. În cele din urmă, World Café – atelierul de discuție privind viitorul platformei, i-a îndemnat pe participanți să dorească să participe la programul de formare online, pentru a avansa în demersurile lor. Nevoia participanților de a face parte dintr-un  grup și o comunitate de interese a fost evidentă, precum și cererea de a ține legătura cu ceilalți participanți pe viitor, pentru a adăuga o dimensiune colectivă eforturilor depuse anterior, în manieră individuală.

Au fost împărtășite și aspecte negative. Problema majoră întâlnită a fost absența a peste 40% dintre persoanele care s-au înscris la colocviu, chiar și după primirea unui e-mail de confirmare a înscrierii. Participarea gratuită la conferință a fost pusă în discuție. În raportul final, partenerii vor menționa situația specifică a mai multor străini care așteptau viza. Este posibil de asemenea ca pentru persoanele cu deficiențe intelectuale conținutul să fie greu de urmărit: cu siguranță sunt posibile îmbunătățiri pe această dimensiune a accesibilității. Colocviul ar putea să fi părut, de asemenea, foarte teoretic pentru unii participanți.

Opinii despre platformă

Limbajul ușor-de-înțeles: va fi necesar să se explice pe pagina de start a programului de formare procesul de lucru desfășurat în jurul acestui limbaj.  De exemplu, unele cuvinte complicate pot fi modificate. Utilitatea unui voiceover este discutată. O versiune simplificată a chestionarului modulului 4 ar putea fi făcută de unul dintre participanți.

O perioadă de curs și dialog față în față este dorit de mulți participanți, pentru a putea discuta situații, experiențe trăite etc.

Au apărut întrebări cu privire la modalitățile de evaluare a răspunsurilor la chestionare: va fi necesar să se explice mai bine procedurile de evaluare.

A fost făcută o propunere de traducere în limba italiană pentru platformă, care trebuie studiată la nivel tehnic și financiar.

Modulele trebuie să-și stabilizeze conținutul din acest moment, dar fără a fi modificate substanțial. Un glosar ar fi util.

A fost primită o cerere de formare în departamentul 35 (Franța), de către Agenția departamentală pentru persoanele cu handicap.

A fost sugerat ca util un film care să explice proiectul ParticipaTIC. La fel, accesibilitatea digitală în procesele de angajare a persoanelor cu dizabilități a fost invocată.

Pregătirea raportului final

Fiecare partener își va trimite contribuțiile până la jumătatea lunii iulie 2019, cu finalul proiectului programat pentru 31/08/2019.

O sinteză a fiecărui atelier din cadrul colocviului va fi făcută din studiul chestionarelor de evaluare completate de participanți și a notelor luate cu această ocazie. Un raport pe fiecare modul va fi inclus în raportul final. În mod similar, va fi întocmită o sinteză a celor 2 ateliere privind stadiul următor al proiectului (World Café), pe baza foilor de flipchart completate de către participanți și a fișelor cu adresele de contact. În sfârșit, va fi integrată de asemenea în raport și o sinteză a evaluărilor colocviului.

Sarcini rămase:

Traducerea ghidurilor în limba română este corectată, iar traducerea platformei în limba română începe. Traducerea în engleză și ușor-de-citit a conținutului urmează să fie lansată.

Cu siguranță, o versiune V2 a platformi va fi finalizată până în 2020.

O reuniune a GIFFOCH, 27 și 28 noiembrie, va avea loc la sediul EHESP, Saint-Denis (Franța).

Partenerii viitoarei convenții GIFFOCH vor discuta, de asemenea, despre monitorizarea și viitorul platformei. Reflecția asupra proiectului general derulat de GIFFOCH, valorile și activitățile sale vor avea în vedere în special modul de utilizare și dezvoltare al platformei ParticipaTIC, inclusiv organizarea colaborărilor participative în jurul acesteia.

Colocviul de la Sierre din 22/08/2019 (Elveția, ASA-Handicap Mental) În ziua a doua a acestui colocviu de la Sierre va acea loc o întâlnire a partenerilor, ca parte a proiectului ParticipaTIC. Coordonatorul va profita de ocazie pentru a mulțumi tuturor partenerilor pentru colaborarea activă în acești trei ani, o foarte frumoasă aventură colectivă!

29 și 30 aprilie 2019 : reuniunea transnațională de la Rennes

În 29 și 30 aprilie 2019, partenerii au fost primiți de Corinne Gaillard, directoarea programului de formare continuă al IFPEK, care le-a prezentat cursurile oferite de institut, dintre care unele includ tema participării sociale și sensibilizarea privind tematica dizabilității.

Ghid metodologic

Partenerii au convenit că această producție intelectuală (O2) va fi împărțită în 2 volume: un prim volum în format ADDIE, care prezintă modul de realizare al unei platforme de formare, conținutul acesteia (metodologia)  și un al doilea volum care prezintă principiile accesibilității digitale (accesibilitatea). Partea „Metodologie” va fi elaborată sub formă de fișe sintetice, redactate de parteneri. Acestea au fost recitite și corectate în timpul acestei reuniuni. S-a decis de asemenea realizarea unui glosar de termeni.

Licența „Creative Commons” a fost discutată și adoptată de parteneri.

În general, fișele sintetice au fost parcurse rapid și s-au rezolvat chestiunile restante: finalizarea introducerii; alegerea vocabularului; descrierea diagramelor; standardizarea termenilor și ilustrațiilor; verificarea accesibilității documentului.

Partea a doua a ghidului, „Accesibilitate”, este mai avansată. Mai rămân doar mici modificări: verificarea rezoluției imaginilor, datarea fișelor tehnice, adăugarea referințelor interne în cadrul documentului etc.

Ghidul (producția intelectuală O2) va fi disponibil pe o cheie USB, care va fi oferită participanților la colocviul din 4 și 5 iunie 2019. Această constrângere necesită finalizarea ghidului până la data de 6 mai 2019, pentru a respecta termenele de copiere a documentelor pe cheile USB.

Traducerea ghidului (în 2 părți) în limba română este planificată pentru a doua săptămână a lunii mai.

Colocviul din data de 4-5 iunie 2019 Comitetul de monitorizare al Collectif Handicap 35 a fost invitat la reuniunea partenerilor, pe data de 29.04.19. Obiectivul acestei întâlniri a fost de a prezenta progresul proiectului și pregătirea mesei rotunde din cadrul colocviului. Partenerilor li s-a prezentat o actualizare a situației înscrierilor la colocviu. S-a decis ca, începând cu 6 mai 2019, persoanele care se vor înscrie să fie trecute pe o listă de așteptare. Închiderea definitivă a listei de înscrieri este prevăzută pentru 15 mai 2019. În sfârșit, programul celor 2 zile de colocviu a fost revizuit pentru a clarifica ultimele detalii și pentru a defini rolurile fiecăruia și aspectele de logistică. Pentru a facilita începerea atelierelor din data de 5 iunie și înregistrarea participanților pe platforma de formare, un sprijin tehnic va fi disponibil acestora încă din după amiaza de 4 iunie, în timpul  cocktail-ului.

28 și 29 martie 2019 : reuniunea transnațională de la București

În zilele de 28 și 29 martie 2019, partenerii s-au întâlnit la București pentru a valida etapele deja finalizate  și pentru a le anticipa pe următoarele.

Platforma de învățare trilingvă (O1)

De la începutul lunii decembrie 2018, au fost efectuate corecții la sinteza vocală și pe pagina de start. Obiectivul este ca platforma în limba franceză să fie operațională până la sfârșitul lunii mai 2019, în așteptarea lansării acesteia în cadrul c finalolocviului. Clonarea platformei în limba franceză pentru construirea celor în limba română și engleză a avut loc în săptămâna 18 – 22 martie 2019. Aceste 3 platforme (FR / RO / EN) sunt independente una de alta. Ele pot evolua diferit. Doar pagina de pornire a fost clonată: ultimele traduceri sunt în derulare. Mentenanța și găzduirea celor trei platforme sunt planificate până în decembrie 2021, iar discuțiile interne din grupul GIFFOCH vor determina modul de utilizare a platformelor după 2021.

KOENA a efectuat o analiză de accesibilitate a paginii de start a Platformei ParticipaTIC și a trimis anumite recomandări dezvoltatorului. Partenerii reafirmă, în acest sens, că este necesar să rămânem realiști și precauți cu privire la ajustările pe care le facem în vederea accesibilității: platforma va fi întotdeauna un instrument perfectibil și va trebui să explicăm de ce am făcut alegerile actuale de formă și conținut.

Unele dintre videoclipurile de tip „mod de utilizare” sunt deja disponibile pe platformă. Ar fi util dacă aceste videoclipuri ar putea fi însoțite de un subtitraj în limbaj ușor-de-înțeles și nu trebuie neglijat faptul că un asistent personal ar trebui să ajute persoanele cu deficiențe intelectuale, de pildă, să parcurgă aceste suporturi video.

Partenerii au fost de acord cu privire la problema proprietății intelectuale: se păstrează utilizarea unei licențe Creative Commons (CC): „Întregul conținut al acestui site web, cu excepția unor cazuri care sunt semnalate în mod specific, este disponibil sub licența CC BY-NC-SA 4.0 (Atribuire – Fără utilizare comercială – Distribuire în aceleași condiții 4.0 internațional) „. Platforma ParticipaTIC și conținutul acesteia aparțin tuturor celor 10 parteneri ParticipaTIC. EHESP va distribui licența partenerilor.

Promovarea platformei ParticipaTIC

Este prevăzută o colaborare în cadrul proiectului Handicap Innovation Territoire (categoria  „Oraș inclusiv”) la care este asociat IFPEK. Platforma ParticipaTIC ar putea fi utilizată pe teritoriul breton. Obiectivul uneia dintre axe ale proiectului HIT este lupta împotriva decalajului digital.

Colocviul din 4 și 5 iunie 2019

Începând cu luna decembrie, programul preliminar a fost disponibil online, s-a creat  formularul de înregistrare a conferinței, s-a lansat deschiderea și gestionarea înregistrărilor, difuzarea informației despre colocviu  prin e-mail, prin intermediul formatelor de tip carte poștală și a afișelor A3.

Partea a 2-a a zilei de 5 iunie 2019 se va concentra pe discutarea pașilor următori ai proiectului ParticipaTIC și pe evoluția ulterioară a Platformei. Fiecare grup de lucru ar trebui să pregătească prezentarea modulului său ca parte a atelierelor E3 și să finalizeze fișierele de prezentare . Întrebările despre etapele ulterioare proiectului („Ce se va întâmpla cu platforma după luna august 2019? Cine va administra? Cine va asigura partea de facilitare? Cine va asigura mentenanța? Ce finanțare va fi disponibilă?”) vor fi abordate în ultima parte a colocviului, din 5 iunie 2019, pentru a începe crearea de legături cu participanții. Modul de funcționare a platformei va depinde de nevoile utilizatorilor și de feedback-ul pe care îl dau ei în urma experimentării platformei. S-a propus crearea unui chestionar și trimiterea unui e-mail către participanți în faza pregătitoare a colocviului, pentru a-i invita să se gândească la unele din aceste întrebări și să vină cu idei. Participanții vor fi încurajați să dea acest feedback pe parcursul zilelor de 4 și 5 iunie.

2017 – A cincea reuniune transnațională ParticipaTIC – M5

 

 

 

 

 

 

Pe 2 și 3 octombrie 2017, la Paris, în localul Școlii de Înalte Studii în Sănătate Publică, partenerii au abordat asoecte legate de stadiul proiectului. O primă veste bună a fost aceea că, în raport cu calendarul de proiect, termenele sunt respectate, în ciuda dificultăților logistice întâmpinate la început, în dezvoltarea platformei.

Aspectele tehnice ale platformei

O prezentare a versiunii « Primo » a platformei a fost realizată de Eric France de la IT Login, prestatorul care a fost selectat pentru realizarea platformei, conform caietului de sarcini. Platforma Moodle, sub care vor fi create modulele de formare ale proiectului, permit completarea unor cursuri realizate în modul față în față și îi permit cursantului să se auto-formeze. Versiunea «Primo » a platformei permite partenerilor să lucreze la construcția propriului lor modul, dar și în paralel.   IT Login va dezvolta o versiune « Beta » a platformei, alimentată de documentele și informațiile încărcate de parteneri în versiunea « Primo ». Julien Torrent (ASA-HM) este responsabil cu accesibilitatea proiectului, în perioada de construcție a platfirmei.

A fost realizată o simulare de creare de cursuri noi, cu prezentarea instrumentelor și a resurselor utilizate cel mai frecvent, astfel încât fiecare partener să observe funcționalitatea acestora.

Stabilirea scenariilor pentru modulele de formare

Fiecare grup de lucru  (« Înțelegerea dizabilității și comunicarea despre dizabilitate », « Funcția de reprezentare », « Convenția Națiunilor Unite », « Instrumentele de evaluare ») a prezentat în 15 minute stadiul tematicii de formare asupra căreia a lucrat până acum. Intrebările generale s-au referit la: definirea parcursului pe care fiecare cursant îl va alege, gestionarea înscrierilor, aspectul colaborativ al platformei, gradul de utilizare a platformei, frecvența cu acre va fi actualizat conținutul platfiemi, creditele ECTS, prezena sau nu a unie sinteze vocale și accesibilitatea acesteia. Legăturile funcționale dintre cele 4 module au fost de asemenea discutate.

Pentru următoarea reuniune a partenerilor (noiembrie 2017), au fost fixate următoarele obiective :

  • Pregătirea unui scenariu pedagogic foarte detaliat și un rezumat general, clar și concis, pentru fiecare modul ;
  • Pregătirea listei finale de cursuri din interiorul fiecărui modul, cu un rezumat al conținuturilor lor ;
  • Dezvoltarea unui curs în totalitate, cu toate funcționalitățile necesare, pentru a permite prestatorului IT Login să analizeze eventuale probleme întâlnite și să găsească soluții pentru această versiune beta.

Evenimente de diseminare

Trei evenimente de diseminare sunt prevăzute în iunie 2019. Partenerii doresc să găsească un loc accesibil pentru aceste evenimente, practic, ușor de accesat de către orice participant cu dizabulități. O întâlnire de pregătire a acestor evenimente de diseminare a fost planificată pe 4 mai 2018 la Lille, la care vor participa organizatorii celor trei evenimente de diseminare (UCL, HELB, Gravir, EHESP).

Link-urile și paginile noastre pe rețelele sociale au fost de asemenea prezentate :

Linked’in : https://www.linkedin.com/groups/8633531

Facebook : https://www.facebook.com/ParticipaTic/

Twitter : https://twitter.com/Participa_TIC

Abonați-vă !

2017 – A patra reuniune transnațională ParticipaTIC M4

 

 

 

 

 

 

În timpul celei de-a patra reuniuni transnaționale a proiectului, pe data de 30 și 31 mai 2017, mai multe aspecte au avansat cu pași mari.

Am analizat mai întâi macheta platformei colaborative, versiunea 1. Pe această bază, a fost stabilit un caiet de sarcini functional. El ne va permite să alegem mai bine prestatorul care va dezvolta efectiv platforma colaborativă.

Ne amintim de asemenea faptul că, o dată dezvoltată, platforma va putea fi alimentată și direct de către cursanți.

Stadiul construcției modulelor

A fost prezentat fiecare modul aflat în construcție. Discuțiile partenerilor au urmărit coerența internă a fiecărui modul și legăturile dintre module. În acest moment grupurile de lucru și modulele sunt următoarele:

1) Grupul « Înțelegerea dizabilității și comunicarea despre dizabilitate » (HELB, EHESP, ASA-HM).

2) Grupul « Funcția de reprezentare » (UCL, CH35, EHESP)

3) Grupul « Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități » (ASA-HM, UCL, SSEO)

4) Grupul « Instrumente de evaluare a impactului politicilor publice » (Gravir, IFPEK, HELHa)

Stadiul Ghidului metodologic

A fost realizată o propunere de structură a ghidului metodologic. Scopul acestui ghid este de a permite și altor persoane să realizeze o platformă digitală de formare, accesibilă tuturor.  Acest ghid va include astfel ddouă dimensiuni importante – cea pedagogică și cea tehnică, legată de accesibilitate.

Stadiul activităților în grupul « Accessibilitate »

« Ghidul de accesibilitate » se află acum la a patra versiune. Grupul s-a adresat membrilor Collectif Handicap 35 pentru o verificare a documentului, de asemenea unei persoane de la Handicap International. Feedback-ul a fost foarte pozitiv. Ghidul poate fi acum finalizat, dar trebuie să rămână accesibil și nu foarte tehnic.

Ghidul de accesibilitate va fi difuzat la scară largă în versiunea sa finală, care este prevăzută pentru iunie 2019, simultan cu lansarea oficială a platformei de formare.

2017 – A treia reuniune transnațională ParticipaTIC M3

 

 

 

 

 

 

Pe 27 și 28 martie 2017 în localul Școlii de Înaște Studii în Sănătate Publică de la Rennes, Franța, partenerii au abordat mai multe puncte cheie ale proiectului.

Aspecte tehnice ale platformei

Parametrii de realizare tehnică a platformei ParticipaTIC au fost rediscutați. Unii dintre ei s-au dovedit a fi mai complex de realizat, decât a fost planificat la depunerea dosarului de candidatură a proiectului. După o evaluare mai precisă a mijloacelor umane și tehnice necesare și pentru a reduce decalajul față de calendarul inițial al activităților, a fost planificată o reuniune cu conducerea EHESP pentru următoarea reuniune transnațională.

Primele schițe de scenariu a modulelor de formare

Aceste schițe au fost prezentate de fiecare grup de lucru. Fiecare modul este realizat pe baza unui model de scenariu pedagogic de 2 ore. Prezența Alinei Polge, inginer TICE (tehnologia informației și a comunicării pentru educație)  și a departamentului de dezvoltare multimedia a CApP (EHESP), a permis de asemenea partenerilor să aibă un retur direct asupra fezabilității și sustenabilității modulelor de formare.

  • Grupul « Înțelegerea dizabilității și comunicarea despre dizabilitate » (HELB, EHESP, ASA-HM).

Obiectivele acestui modul sunt legate de formarea unei expertize cu privire la dizabilitate: stăpânirea conceptului de dizabilitate ca un proces evolutiv, într-o abordare sistemică, privit din unghiul participării sociale. Modulul este alcătuit din 9 secvențe. După discuțiile din grup a reieșit importanța înțelegerii istoricului mișcării pentru o viață independentă, evoluția acestei mișcări și consecințele sale reale în societate. A fost reținută de asemenea tehnica de ”joc serios”.

  • Grupul « Funcția de reprezentare » (UCL, CH35, EHESP).

Obiectivele acestui modul sunt acelea de a-l ajuta pe cursant să descopere și să aprofundeze noțiunile legate de funcția de reprezentare, dar și de a căpăta o expertiză prin punerea în  situații concrete. Modulul este alcătuit din 5 secvențe. La nivelul acestei reuniuni, modulul apare incă foarte vast și de aceea va fi realizată o selecție a subiectelor, mai ales pentru că acest modul explorează un domeniu relativ nou pentru cursanți.

  • Grupul « Conventia Națiunilor Unite » (ASA-HM, UCL, SSEO).

Obiectivele sale sunt legate de sensibilizarea, clarificarea, prezentarea și aprofundarea Convenției ONU cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, pe teme cheie ale convenției. In timpul discuției a apărut ca semnificativă explicarea modului în care a apărut convenția. Grupul studiază o eventuală separare a modulului în două părți, una pentru începători și una pentru cursanți avansați.

  • Grupul « Instrumente de evaluare » (Gravir, IFPEK, HELHa).

Obiectivele acestui grup sunt de a familiariza cursanții cu evaluarea accesului persoanelor la servicii și infrastructură, astfel încât aceștia să poată să analizeze și să colaboreze pentru a influența procesul de acces la sistemele de îngrijire care le sunt necesare. Ei trebuie să fie capabili apoi să propună soluții de ameliorare a acestui acces. Modulul este alcătuit din 20 de secvențe și va ilustra cele 6 dimensiuni care sunt de obicei asociate cu calitatea serviciilor și a infrastructurii:  disponibilitatea, accesibilitatea, acceptabilitatea, costul rezonabil, utilizabilitatea, adaptabilitatea.  Acest modul va fi bazat și pe o prezentare video.

Urmare a prezentărilor colective, fiecare din gupurile de mai sus va rămâne vigilent la selectarea subiectelor care sunt tratate în fiecare modul, la instrumentele folosite, la activitățile care trebuie organizate în continuare, la modalitățile de evaluare și la legăturile care trebuie create între module.

Prezentarea demersului Grupului responsabil cu Accesibilitatea

Grupul responsabil cu accesibilitatea platformei redactează în prezent un « Ghid pentru Accesibilitate ». Acest ghid va fi redactat, pe cât posibil, în limbajul Ușor de Citit și de Înțeles, cu intrări legate de tipurile de activități și nu pe tipurile de deficiență.  Partea legată de accesibilitatea platformei Moodle este în așteptare. O listă recapitulativă a principiilor de accesibilitate care trebuie aplicate în acest program de formare va fi redactată și propusă partenerilor la întâlnirea din mai (M4). Grupul de lucru a cerut partenerilor o recitire a ghidului îninte de finalizare. Collectif Handicap 35 a fost de asemenea solicitată să dea un aviz acestui ghid.

Grupul responsabil cu componenta de Comunicare

Grupul a prezentat alegerile realizate pentru pagina de internet a proiectului, precum si opțiunile legate de traducerea conținuturilor în română, engleză și ușor de citi și de înțeles. Au fost discutate anumite subiecte legate de actualități, accesibilitate, flux de comunicare.