2017 – A patra reuniune transnațională ParticipaTIC M4

 

 

 

 

 

 

În timpul celei de-a patra reuniuni transnaționale a proiectului, pe data de 30 și 31 mai 2017, mai multe aspecte au avansat cu pași mari.

Am analizat mai întâi macheta platformei colaborative, versiunea 1. Pe această bază, a fost stabilit un caiet de sarcini functional. El ne va permite să alegem mai bine prestatorul care va dezvolta efectiv platforma colaborativă.

Ne amintim de asemenea faptul că, o dată dezvoltată, platforma va putea fi alimentată și direct de către cursanți.

Stadiul construcției modulelor

A fost prezentat fiecare modul aflat în construcție. Discuțiile partenerilor au urmărit coerența internă a fiecărui modul și legăturile dintre module. În acest moment grupurile de lucru și modulele sunt următoarele:

1) Grupul « Înțelegerea dizabilității și comunicarea despre dizabilitate » (HELB, EHESP, ASA-HM).

2) Grupul « Funcția de reprezentare » (UCL, CH35, EHESP)

3) Grupul « Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități » (ASA-HM, UCL, SSEO)

4) Grupul « Instrumente de evaluare a impactului politicilor publice » (Gravir, IFPEK, HELHa)

Stadiul Ghidului metodologic

A fost realizată o propunere de structură a ghidului metodologic. Scopul acestui ghid este de a permite și altor persoane să realizeze o platformă digitală de formare, accesibilă tuturor.  Acest ghid va include astfel ddouă dimensiuni importante – cea pedagogică și cea tehnică, legată de accesibilitate.

Stadiul activităților în grupul « Accessibilitate »

« Ghidul de accesibilitate » se află acum la a patra versiune. Grupul s-a adresat membrilor Collectif Handicap 35 pentru o verificare a documentului, de asemenea unei persoane de la Handicap International. Feedback-ul a fost foarte pozitiv. Ghidul poate fi acum finalizat, dar trebuie să rămână accesibil și nu foarte tehnic.

Ghidul de accesibilitate va fi difuzat la scară largă în versiunea sa finală, care este prevăzută pentru iunie 2019, simultan cu lansarea oficială a platformei de formare.