28 și 29 martie 2019 : reuniunea transnațională de la București

În zilele de 28 și 29 martie 2019, partenerii s-au întâlnit la București pentru a valida etapele deja finalizate  și pentru a le anticipa pe următoarele.

Platforma de învățare trilingvă (O1)

De la începutul lunii decembrie 2018, au fost efectuate corecții la sinteza vocală și pe pagina de start. Obiectivul este ca platforma în limba franceză să fie operațională până la sfârșitul lunii mai 2019, în așteptarea lansării acesteia în cadrul c finalolocviului. Clonarea platformei în limba franceză pentru construirea celor în limba română și engleză a avut loc în săptămâna 18 – 22 martie 2019. Aceste 3 platforme (FR / RO / EN) sunt independente una de alta. Ele pot evolua diferit. Doar pagina de pornire a fost clonată: ultimele traduceri sunt în derulare. Mentenanța și găzduirea celor trei platforme sunt planificate până în decembrie 2021, iar discuțiile interne din grupul GIFFOCH vor determina modul de utilizare a platformelor după 2021.

KOENA a efectuat o analiză de accesibilitate a paginii de start a Platformei ParticipaTIC și a trimis anumite recomandări dezvoltatorului. Partenerii reafirmă, în acest sens, că este necesar să rămânem realiști și precauți cu privire la ajustările pe care le facem în vederea accesibilității: platforma va fi întotdeauna un instrument perfectibil și va trebui să explicăm de ce am făcut alegerile actuale de formă și conținut.

Unele dintre videoclipurile de tip „mod de utilizare” sunt deja disponibile pe platformă. Ar fi util dacă aceste videoclipuri ar putea fi însoțite de un subtitraj în limbaj ușor-de-înțeles și nu trebuie neglijat faptul că un asistent personal ar trebui să ajute persoanele cu deficiențe intelectuale, de pildă, să parcurgă aceste suporturi video.

Partenerii au fost de acord cu privire la problema proprietății intelectuale: se păstrează utilizarea unei licențe Creative Commons (CC): „Întregul conținut al acestui site web, cu excepția unor cazuri care sunt semnalate în mod specific, este disponibil sub licența CC BY-NC-SA 4.0 (Atribuire – Fără utilizare comercială – Distribuire în aceleași condiții 4.0 internațional) „. Platforma ParticipaTIC și conținutul acesteia aparțin tuturor celor 10 parteneri ParticipaTIC. EHESP va distribui licența partenerilor.

Promovarea platformei ParticipaTIC

Este prevăzută o colaborare în cadrul proiectului Handicap Innovation Territoire (categoria  „Oraș inclusiv”) la care este asociat IFPEK. Platforma ParticipaTIC ar putea fi utilizată pe teritoriul breton. Obiectivul uneia dintre axe ale proiectului HIT este lupta împotriva decalajului digital.

Colocviul din 4 și 5 iunie 2019

Începând cu luna decembrie, programul preliminar a fost disponibil online, s-a creat  formularul de înregistrare a conferinței, s-a lansat deschiderea și gestionarea înregistrărilor, difuzarea informației despre colocviu  prin e-mail, prin intermediul formatelor de tip carte poștală și a afișelor A3.

Partea a 2-a a zilei de 5 iunie 2019 se va concentra pe discutarea pașilor următori ai proiectului ParticipaTIC și pe evoluția ulterioară a Platformei. Fiecare grup de lucru ar trebui să pregătească prezentarea modulului său ca parte a atelierelor E3 și să finalizeze fișierele de prezentare . Întrebările despre etapele ulterioare proiectului („Ce se va întâmpla cu platforma după luna august 2019? Cine va administra? Cine va asigura partea de facilitare? Cine va asigura mentenanța? Ce finanțare va fi disponibilă?”) vor fi abordate în ultima parte a colocviului, din 5 iunie 2019, pentru a începe crearea de legături cu participanții. Modul de funcționare a platformei va depinde de nevoile utilizatorilor și de feedback-ul pe care îl dau ei în urma experimentării platformei. S-a propus crearea unui chestionar și trimiterea unui e-mail către participanți în faza pregătitoare a colocviului, pentru a-i invita să se gândească la unele din aceste întrebări și să vină cu idei. Participanții vor fi încurajați să dea acest feedback pe parcursul zilelor de 4 și 5 iunie.