6 și 7 iunie 2019 : reuniunea transnațională de la St Denis, după terminarea colocviului

Primul feedback în urma evenimentelor de difuzare E1 / E2 / E3 (rezultatele evaluărilor din partea publicului nu sunt incluse aici).

Feedback-ul pozitiv general al publicului, în urma schimburilor de opinii ”la cald”, a fost mai ales legat de: calitatea dezbaterilor, aspectele foarte concrete discutate, interesul mesei rotunde, intervenția lui Siddo Oumarou și a domnului Gohet. Prezența membrilor  Colectivului Handicap 35 a fost apreiată ca bună, la fel cea a vorbitorilor. Un feedback pozitiv s-a înregistrat și în privința ateierelor de dimineață, deși unii dintre participanți ar fi dorit ca timpul alocat acestora să fie mai mare. Aceste ateliere au permis discuții pe baza experiențelor diferite ale reprezentanților persoanelor cu dizabilități. În cele din urmă, World Café – atelierul de discuție privind viitorul platformei, i-a îndemnat pe participanți să dorească să participe la programul de formare online, pentru a avansa în demersurile lor. Nevoia participanților de a face parte dintr-un  grup și o comunitate de interese a fost evidentă, precum și cererea de a ține legătura cu ceilalți participanți pe viitor, pentru a adăuga o dimensiune colectivă eforturilor depuse anterior, în manieră individuală.

Au fost împărtășite și aspecte negative. Problema majoră întâlnită a fost absența a peste 40% dintre persoanele care s-au înscris la colocviu, chiar și după primirea unui e-mail de confirmare a înscrierii. Participarea gratuită la conferință a fost pusă în discuție. În raportul final, partenerii vor menționa situația specifică a mai multor străini care așteptau viza. Este posibil de asemenea ca pentru persoanele cu deficiențe intelectuale conținutul să fie greu de urmărit: cu siguranță sunt posibile îmbunătățiri pe această dimensiune a accesibilității. Colocviul ar putea să fi părut, de asemenea, foarte teoretic pentru unii participanți.

Opinii despre platformă

Limbajul ușor-de-înțeles: va fi necesar să se explice pe pagina de start a programului de formare procesul de lucru desfășurat în jurul acestui limbaj.  De exemplu, unele cuvinte complicate pot fi modificate. Utilitatea unui voiceover este discutată. O versiune simplificată a chestionarului modulului 4 ar putea fi făcută de unul dintre participanți.

O perioadă de curs și dialog față în față este dorit de mulți participanți, pentru a putea discuta situații, experiențe trăite etc.

Au apărut întrebări cu privire la modalitățile de evaluare a răspunsurilor la chestionare: va fi necesar să se explice mai bine procedurile de evaluare.

A fost făcută o propunere de traducere în limba italiană pentru platformă, care trebuie studiată la nivel tehnic și financiar.

Modulele trebuie să-și stabilizeze conținutul din acest moment, dar fără a fi modificate substanțial. Un glosar ar fi util.

A fost primită o cerere de formare în departamentul 35 (Franța), de către Agenția departamentală pentru persoanele cu handicap.

A fost sugerat ca util un film care să explice proiectul ParticipaTIC. La fel, accesibilitatea digitală în procesele de angajare a persoanelor cu dizabilități a fost invocată.

Pregătirea raportului final

Fiecare partener își va trimite contribuțiile până la jumătatea lunii iulie 2019, cu finalul proiectului programat pentru 31/08/2019.

O sinteză a fiecărui atelier din cadrul colocviului va fi făcută din studiul chestionarelor de evaluare completate de participanți și a notelor luate cu această ocazie. Un raport pe fiecare modul va fi inclus în raportul final. În mod similar, va fi întocmită o sinteză a celor 2 ateliere privind stadiul următor al proiectului (World Café), pe baza foilor de flipchart completate de către participanți și a fișelor cu adresele de contact. În sfârșit, va fi integrată de asemenea în raport și o sinteză a evaluărilor colocviului.

Sarcini rămase:

Traducerea ghidurilor în limba română este corectată, iar traducerea platformei în limba română începe. Traducerea în engleză și ușor-de-citit a conținutului urmează să fie lansată.

Cu siguranță, o versiune V2 a platformi va fi finalizată până în 2020.

O reuniune a GIFFOCH, 27 și 28 noiembrie, va avea loc la sediul EHESP, Saint-Denis (Franța).

Partenerii viitoarei convenții GIFFOCH vor discuta, de asemenea, despre monitorizarea și viitorul platformei. Reflecția asupra proiectului general derulat de GIFFOCH, valorile și activitățile sale vor avea în vedere în special modul de utilizare și dezvoltare al platformei ParticipaTIC, inclusiv organizarea colaborărilor participative în jurul acesteia.

Colocviul de la Sierre din 22/08/2019 (Elveția, ASA-Handicap Mental) În ziua a doua a acestui colocviu de la Sierre va acea loc o întâlnire a partenerilor, ca parte a proiectului ParticipaTIC. Coordonatorul va profita de ocazie pentru a mulțumi tuturor partenerilor pentru colaborarea activă în acești trei ani, o foarte frumoasă aventură colectivă!