2017 – A cincea reuniune transnațională ParticipaTIC – M5

 

 

 

 

 

 

Pe 2 și 3 octombrie 2017, la Paris, în localul Școlii de Înalte Studii în Sănătate Publică, partenerii au abordat asoecte legate de stadiul proiectului. O primă veste bună a fost aceea că, în raport cu calendarul de proiect, termenele sunt respectate, în ciuda dificultăților logistice întâmpinate la început, în dezvoltarea platformei.

Aspectele tehnice ale platformei

O prezentare a versiunii « Primo » a platformei a fost realizată de Eric France de la IT Login, prestatorul care a fost selectat pentru realizarea platformei, conform caietului de sarcini. Platforma Moodle, sub care vor fi create modulele de formare ale proiectului, permit completarea unor cursuri realizate în modul față în față și îi permit cursantului să se auto-formeze. Versiunea «Primo » a platformei permite partenerilor să lucreze la construcția propriului lor modul, dar și în paralel.   IT Login va dezvolta o versiune « Beta » a platformei, alimentată de documentele și informațiile încărcate de parteneri în versiunea « Primo ». Julien Torrent (ASA-HM) este responsabil cu accesibilitatea proiectului, în perioada de construcție a platfirmei.

A fost realizată o simulare de creare de cursuri noi, cu prezentarea instrumentelor și a resurselor utilizate cel mai frecvent, astfel încât fiecare partener să observe funcționalitatea acestora.

Stabilirea scenariilor pentru modulele de formare

Fiecare grup de lucru  (« Înțelegerea dizabilității și comunicarea despre dizabilitate », « Funcția de reprezentare », « Convenția Națiunilor Unite », « Instrumentele de evaluare ») a prezentat în 15 minute stadiul tematicii de formare asupra căreia a lucrat până acum. Intrebările generale s-au referit la: definirea parcursului pe care fiecare cursant îl va alege, gestionarea înscrierilor, aspectul colaborativ al platformei, gradul de utilizare a platformei, frecvența cu acre va fi actualizat conținutul platfiemi, creditele ECTS, prezena sau nu a unie sinteze vocale și accesibilitatea acesteia. Legăturile funcționale dintre cele 4 module au fost de asemenea discutate.

Pentru următoarea reuniune a partenerilor (noiembrie 2017), au fost fixate următoarele obiective :

  • Pregătirea unui scenariu pedagogic foarte detaliat și un rezumat general, clar și concis, pentru fiecare modul ;
  • Pregătirea listei finale de cursuri din interiorul fiecărui modul, cu un rezumat al conținuturilor lor ;
  • Dezvoltarea unui curs în totalitate, cu toate funcționalitățile necesare, pentru a permite prestatorului IT Login să analizeze eventuale probleme întâlnite și să găsească soluții pentru această versiune beta.

Evenimente de diseminare

Trei evenimente de diseminare sunt prevăzute în iunie 2019. Partenerii doresc să găsească un loc accesibil pentru aceste evenimente, practic, ușor de accesat de către orice participant cu dizabulități. O întâlnire de pregătire a acestor evenimente de diseminare a fost planificată pe 4 mai 2018 la Lille, la care vor participa organizatorii celor trei evenimente de diseminare (UCL, HELB, Gravir, EHESP).

Link-urile și paginile noastre pe rețelele sociale au fost de asemenea prezentate :

Linked’in : https://www.linkedin.com/groups/8633531

Facebook : https://www.facebook.com/ParticipaTic/

Twitter : https://twitter.com/Participa_TIC

Abonați-vă !