Rezumatul proiectului

Care este obiectivul proiectului ?

In continuarea demersurilor vizând participarea socială a persoanelor cu dizabilități, partenerii Grupului Internațional Francofon de Formare în Domeniul Clasificărilor Dizabilității și organizația Collectif Handicap 35 s-au asociat pentru a depune un proiect de educație a adulților în cadrul programului europeanErasmus+. Pariu câștigat !

Intr-un demers participativ, proiectul răspunde nevoilor exprimate de organizații ale persoanelor cu dizabilități de a îmbunătăți oferta de formare pentru reprezentanții acestor organizații.

Cum vom proceda ?

Confruntați cu oferta săracă de formare și cu lipsa accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, în acord cu Strategia europeană în favoarea persoanelor cu dizabilități 2010-2020 și cu prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (ONU, 2006), partenerii vor realiza o platformă digitală de învățare, colaborativă, care răspundelor exigențelor de design universal.

Concret, partenerii dispun de un sprijin financiar pe durata a trei ani pentru a dezvolta o platformă de învățare la distanță ( « e-learning » ) ale cărei module vor fi accesibile și disponibile gratuit. Un ghid metodoogic va fi realizat de asemenea, pentru a sprijini pe cei care, la rândul lor, doresc să creeze un spațiu colaborativ și accesibil.

Cine sunt partenerii în acest proiect ?

Proiectul este implementat de către Școala de Înalte Studii de Sănătate Publică (Franța). El este realizat în parteneriat cu alte organizații operatoare de formare continuă, precum și cu organizații bazate în Belgia, Franța, România și Elveția: Gravir asbl ; Haute École Libre de Bruxelles ; Haute École Louvain en Hainaut (Belgia) ; Institut de Formation en Pédicurie-Podologie, Ergothérapie, Masso-Kinésithérapie ; Collectif Handicap 35 ; Fédération Handicap International ; Université Catholique de Lille (Franța) ; SSEO Technical Assistance (România) et ASA Handicap Mental (Elveția).

Puteți descoperi partenerii apăsând pe acest link: Parteneri, sau folosind meniul din partea de sus a paginii.

Care este durata proiectului?

Proiectul a început oficial pe 1 septembrie 2016.