2017 – A cincea reuniune transnațională ParticipaTIC – M5

 

 

 

 

 

 

Pe 2 și 3 octombrie 2017, la Paris, în localul Școlii de Înalte Studii în Sănătate Publică, partenerii au abordat asoecte legate de stadiul proiectului. O primă veste bună a fost aceea că, în raport cu calendarul de proiect, termenele sunt respectate, în ciuda dificultăților logistice întâmpinate la început, în dezvoltarea platformei.

Aspectele tehnice ale platformei

O prezentare a versiunii « Primo » a platformei a fost realizată de Eric France de la IT Login, prestatorul care a fost selectat pentru realizarea platformei, conform caietului de sarcini. Platforma Moodle, sub care vor fi create modulele de formare ale proiectului, permit completarea unor cursuri realizate în modul față în față și îi permit cursantului să se auto-formeze. Versiunea «Primo » a platformei permite partenerilor să lucreze la construcția propriului lor modul, dar și în paralel.   IT Login va dezvolta o versiune « Beta » a platformei, alimentată de documentele și informațiile încărcate de parteneri în versiunea « Primo ». Julien Torrent (ASA-HM) este responsabil cu accesibilitatea proiectului, în perioada de construcție a platfirmei.

A fost realizată o simulare de creare de cursuri noi, cu prezentarea instrumentelor și a resurselor utilizate cel mai frecvent, astfel încât fiecare partener să observe funcționalitatea acestora.

Stabilirea scenariilor pentru modulele de formare

Fiecare grup de lucru  (« Înțelegerea dizabilității și comunicarea despre dizabilitate », « Funcția de reprezentare », « Convenția Națiunilor Unite », « Instrumentele de evaluare ») a prezentat în 15 minute stadiul tematicii de formare asupra căreia a lucrat până acum. Intrebările generale s-au referit la: definirea parcursului pe care fiecare cursant îl va alege, gestionarea înscrierilor, aspectul colaborativ al platformei, gradul de utilizare a platformei, frecvența cu acre va fi actualizat conținutul platfiemi, creditele ECTS, prezena sau nu a unie sinteze vocale și accesibilitatea acesteia. Legăturile funcționale dintre cele 4 module au fost de asemenea discutate.

Pentru următoarea reuniune a partenerilor (noiembrie 2017), au fost fixate următoarele obiective :

  • Pregătirea unui scenariu pedagogic foarte detaliat și un rezumat general, clar și concis, pentru fiecare modul ;
  • Pregătirea listei finale de cursuri din interiorul fiecărui modul, cu un rezumat al conținuturilor lor ;
  • Dezvoltarea unui curs în totalitate, cu toate funcționalitățile necesare, pentru a permite prestatorului IT Login să analizeze eventuale probleme întâlnite și să găsească soluții pentru această versiune beta.

Evenimente de diseminare

Trei evenimente de diseminare sunt prevăzute în iunie 2019. Partenerii doresc să găsească un loc accesibil pentru aceste evenimente, practic, ușor de accesat de către orice participant cu dizabulități. O întâlnire de pregătire a acestor evenimente de diseminare a fost planificată pe 4 mai 2018 la Lille, la care vor participa organizatorii celor trei evenimente de diseminare (UCL, HELB, Gravir, EHESP).

Link-urile și paginile noastre pe rețelele sociale au fost de asemenea prezentate :

Linked’in : https://www.linkedin.com/groups/8633531

Facebook : https://www.facebook.com/ParticipaTic/

Twitter : https://twitter.com/Participa_TIC

Abonați-vă !

2017 – A patra reuniune transnațională ParticipaTIC M4

 

 

 

 

 

 

În timpul celei de-a patra reuniuni transnaționale a proiectului, pe data de 30 și 31 mai 2017, mai multe aspecte au avansat cu pași mari.

Am analizat mai întâi macheta platformei colaborative, versiunea 1. Pe această bază, a fost stabilit un caiet de sarcini functional. El ne va permite să alegem mai bine prestatorul care va dezvolta efectiv platforma colaborativă.

Ne amintim de asemenea faptul că, o dată dezvoltată, platforma va putea fi alimentată și direct de către cursanți.

Stadiul construcției modulelor

A fost prezentat fiecare modul aflat în construcție. Discuțiile partenerilor au urmărit coerența internă a fiecărui modul și legăturile dintre module. În acest moment grupurile de lucru și modulele sunt următoarele:

1) Grupul « Înțelegerea dizabilității și comunicarea despre dizabilitate » (HELB, EHESP, ASA-HM).

2) Grupul « Funcția de reprezentare » (UCL, CH35, EHESP)

3) Grupul « Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități » (ASA-HM, UCL, SSEO)

4) Grupul « Instrumente de evaluare a impactului politicilor publice » (Gravir, IFPEK, HELHa)

Stadiul Ghidului metodologic

A fost realizată o propunere de structură a ghidului metodologic. Scopul acestui ghid este de a permite și altor persoane să realizeze o platformă digitală de formare, accesibilă tuturor.  Acest ghid va include astfel ddouă dimensiuni importante – cea pedagogică și cea tehnică, legată de accesibilitate.

Stadiul activităților în grupul « Accessibilitate »

« Ghidul de accesibilitate » se află acum la a patra versiune. Grupul s-a adresat membrilor Collectif Handicap 35 pentru o verificare a documentului, de asemenea unei persoane de la Handicap International. Feedback-ul a fost foarte pozitiv. Ghidul poate fi acum finalizat, dar trebuie să rămână accesibil și nu foarte tehnic.

Ghidul de accesibilitate va fi difuzat la scară largă în versiunea sa finală, care este prevăzută pentru iunie 2019, simultan cu lansarea oficială a platformei de formare.

2017 – A treia reuniune transnațională ParticipaTIC M3

 

 

 

 

 

 

Pe 27 și 28 martie 2017 în localul Școlii de Înaște Studii în Sănătate Publică de la Rennes, Franța, partenerii au abordat mai multe puncte cheie ale proiectului.

Aspecte tehnice ale platformei

Parametrii de realizare tehnică a platformei ParticipaTIC au fost rediscutați. Unii dintre ei s-au dovedit a fi mai complex de realizat, decât a fost planificat la depunerea dosarului de candidatură a proiectului. După o evaluare mai precisă a mijloacelor umane și tehnice necesare și pentru a reduce decalajul față de calendarul inițial al activităților, a fost planificată o reuniune cu conducerea EHESP pentru următoarea reuniune transnațională.

Primele schițe de scenariu a modulelor de formare

Aceste schițe au fost prezentate de fiecare grup de lucru. Fiecare modul este realizat pe baza unui model de scenariu pedagogic de 2 ore. Prezența Alinei Polge, inginer TICE (tehnologia informației și a comunicării pentru educație)  și a departamentului de dezvoltare multimedia a CApP (EHESP), a permis de asemenea partenerilor să aibă un retur direct asupra fezabilității și sustenabilității modulelor de formare.

  • Grupul « Înțelegerea dizabilității și comunicarea despre dizabilitate » (HELB, EHESP, ASA-HM).

Obiectivele acestui modul sunt legate de formarea unei expertize cu privire la dizabilitate: stăpânirea conceptului de dizabilitate ca un proces evolutiv, într-o abordare sistemică, privit din unghiul participării sociale. Modulul este alcătuit din 9 secvențe. După discuțiile din grup a reieșit importanța înțelegerii istoricului mișcării pentru o viață independentă, evoluția acestei mișcări și consecințele sale reale în societate. A fost reținută de asemenea tehnica de ”joc serios”.

  • Grupul « Funcția de reprezentare » (UCL, CH35, EHESP).

Obiectivele acestui modul sunt acelea de a-l ajuta pe cursant să descopere și să aprofundeze noțiunile legate de funcția de reprezentare, dar și de a căpăta o expertiză prin punerea în  situații concrete. Modulul este alcătuit din 5 secvențe. La nivelul acestei reuniuni, modulul apare incă foarte vast și de aceea va fi realizată o selecție a subiectelor, mai ales pentru că acest modul explorează un domeniu relativ nou pentru cursanți.

  • Grupul « Conventia Națiunilor Unite » (ASA-HM, UCL, SSEO).

Obiectivele sale sunt legate de sensibilizarea, clarificarea, prezentarea și aprofundarea Convenției ONU cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, pe teme cheie ale convenției. In timpul discuției a apărut ca semnificativă explicarea modului în care a apărut convenția. Grupul studiază o eventuală separare a modulului în două părți, una pentru începători și una pentru cursanți avansați.

  • Grupul « Instrumente de evaluare » (Gravir, IFPEK, HELHa).

Obiectivele acestui grup sunt de a familiariza cursanții cu evaluarea accesului persoanelor la servicii și infrastructură, astfel încât aceștia să poată să analizeze și să colaboreze pentru a influența procesul de acces la sistemele de îngrijire care le sunt necesare. Ei trebuie să fie capabili apoi să propună soluții de ameliorare a acestui acces. Modulul este alcătuit din 20 de secvențe și va ilustra cele 6 dimensiuni care sunt de obicei asociate cu calitatea serviciilor și a infrastructurii:  disponibilitatea, accesibilitatea, acceptabilitatea, costul rezonabil, utilizabilitatea, adaptabilitatea.  Acest modul va fi bazat și pe o prezentare video.

Urmare a prezentărilor colective, fiecare din gupurile de mai sus va rămâne vigilent la selectarea subiectelor care sunt tratate în fiecare modul, la instrumentele folosite, la activitățile care trebuie organizate în continuare, la modalitățile de evaluare și la legăturile care trebuie create între module.

Prezentarea demersului Grupului responsabil cu Accesibilitatea

Grupul responsabil cu accesibilitatea platformei redactează în prezent un « Ghid pentru Accesibilitate ». Acest ghid va fi redactat, pe cât posibil, în limbajul Ușor de Citit și de Înțeles, cu intrări legate de tipurile de activități și nu pe tipurile de deficiență.  Partea legată de accesibilitatea platformei Moodle este în așteptare. O listă recapitulativă a principiilor de accesibilitate care trebuie aplicate în acest program de formare va fi redactată și propusă partenerilor la întâlnirea din mai (M4). Grupul de lucru a cerut partenerilor o recitire a ghidului îninte de finalizare. Collectif Handicap 35 a fost de asemenea solicitată să dea un aviz acestui ghid.

Grupul responsabil cu componenta de Comunicare

Grupul a prezentat alegerile realizate pentru pagina de internet a proiectului, precum si opțiunile legate de traducerea conținuturilor în română, engleză și ușor de citi și de înțeles. Au fost discutate anumite subiecte legate de actualități, accesibilitate, flux de comunicare.