2017 – A treia reuniune transnațională ParticipaTIC M3

 

 

 

 

 

 

Pe 27 și 28 martie 2017 în localul Școlii de Înaște Studii în Sănătate Publică de la Rennes, Franța, partenerii au abordat mai multe puncte cheie ale proiectului.

Aspecte tehnice ale platformei

Parametrii de realizare tehnică a platformei ParticipaTIC au fost rediscutați. Unii dintre ei s-au dovedit a fi mai complex de realizat, decât a fost planificat la depunerea dosarului de candidatură a proiectului. După o evaluare mai precisă a mijloacelor umane și tehnice necesare și pentru a reduce decalajul față de calendarul inițial al activităților, a fost planificată o reuniune cu conducerea EHESP pentru următoarea reuniune transnațională.

Primele schițe de scenariu a modulelor de formare

Aceste schițe au fost prezentate de fiecare grup de lucru. Fiecare modul este realizat pe baza unui model de scenariu pedagogic de 2 ore. Prezența Alinei Polge, inginer TICE (tehnologia informației și a comunicării pentru educație)  și a departamentului de dezvoltare multimedia a CApP (EHESP), a permis de asemenea partenerilor să aibă un retur direct asupra fezabilității și sustenabilității modulelor de formare.

  • Grupul « Înțelegerea dizabilității și comunicarea despre dizabilitate » (HELB, EHESP, ASA-HM).

Obiectivele acestui modul sunt legate de formarea unei expertize cu privire la dizabilitate: stăpânirea conceptului de dizabilitate ca un proces evolutiv, într-o abordare sistemică, privit din unghiul participării sociale. Modulul este alcătuit din 9 secvențe. După discuțiile din grup a reieșit importanța înțelegerii istoricului mișcării pentru o viață independentă, evoluția acestei mișcări și consecințele sale reale în societate. A fost reținută de asemenea tehnica de ”joc serios”.

  • Grupul « Funcția de reprezentare » (UCL, CH35, EHESP).

Obiectivele acestui modul sunt acelea de a-l ajuta pe cursant să descopere și să aprofundeze noțiunile legate de funcția de reprezentare, dar și de a căpăta o expertiză prin punerea în  situații concrete. Modulul este alcătuit din 5 secvențe. La nivelul acestei reuniuni, modulul apare incă foarte vast și de aceea va fi realizată o selecție a subiectelor, mai ales pentru că acest modul explorează un domeniu relativ nou pentru cursanți.

  • Grupul « Conventia Națiunilor Unite » (ASA-HM, UCL, SSEO).

Obiectivele sale sunt legate de sensibilizarea, clarificarea, prezentarea și aprofundarea Convenției ONU cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, pe teme cheie ale convenției. In timpul discuției a apărut ca semnificativă explicarea modului în care a apărut convenția. Grupul studiază o eventuală separare a modulului în două părți, una pentru începători și una pentru cursanți avansați.

  • Grupul « Instrumente de evaluare » (Gravir, IFPEK, HELHa).

Obiectivele acestui grup sunt de a familiariza cursanții cu evaluarea accesului persoanelor la servicii și infrastructură, astfel încât aceștia să poată să analizeze și să colaboreze pentru a influența procesul de acces la sistemele de îngrijire care le sunt necesare. Ei trebuie să fie capabili apoi să propună soluții de ameliorare a acestui acces. Modulul este alcătuit din 20 de secvențe și va ilustra cele 6 dimensiuni care sunt de obicei asociate cu calitatea serviciilor și a infrastructurii:  disponibilitatea, accesibilitatea, acceptabilitatea, costul rezonabil, utilizabilitatea, adaptabilitatea.  Acest modul va fi bazat și pe o prezentare video.

Urmare a prezentărilor colective, fiecare din gupurile de mai sus va rămâne vigilent la selectarea subiectelor care sunt tratate în fiecare modul, la instrumentele folosite, la activitățile care trebuie organizate în continuare, la modalitățile de evaluare și la legăturile care trebuie create între module.

Prezentarea demersului Grupului responsabil cu Accesibilitatea

Grupul responsabil cu accesibilitatea platformei redactează în prezent un « Ghid pentru Accesibilitate ». Acest ghid va fi redactat, pe cât posibil, în limbajul Ușor de Citit și de Înțeles, cu intrări legate de tipurile de activități și nu pe tipurile de deficiență.  Partea legată de accesibilitatea platformei Moodle este în așteptare. O listă recapitulativă a principiilor de accesibilitate care trebuie aplicate în acest program de formare va fi redactată și propusă partenerilor la întâlnirea din mai (M4). Grupul de lucru a cerut partenerilor o recitire a ghidului îninte de finalizare. Collectif Handicap 35 a fost de asemenea solicitată să dea un aviz acestui ghid.

Grupul responsabil cu componenta de Comunicare

Grupul a prezentat alegerile realizate pentru pagina de internet a proiectului, precum si opțiunile legate de traducerea conținuturilor în română, engleză și ușor de citi și de înțeles. Au fost discutate anumite subiecte legate de actualități, accesibilitate, flux de comunicare.